Loading...
Skip to main content

CHI BỘ TÒA NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC SINH HOẠT THƯỜNG KỲ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

(16/10/2018 14:03)

CHI BỘ TÒA NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC SINH HOẠT THƯỜNG KỲ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

imageĐ/c: Nguyễn Xuân Chiến – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trao Giấy khen cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Ngày 5 tháng 01 năm 2018, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt thường kỳ với chủ đề “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ”. Thành phần tham dự toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh. Chi bộ sinh hoạt với nội dung: Thông qua Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông; Bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Cách mạng tháng 10 Nga; Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 và sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

imageĐ/c: Đỗ Đồng Chung – Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Cũng tại buổi sinh hoạt này Chi bộ cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng của Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh cho các đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

imageĐ/c: Nguyễn Xuân Chiến – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017


Lượt xem: 111
cdscv