Skip to main content

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Nô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

(02/06/2020 10:07)

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Nô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 11/9/2019 về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Ngày 26/5/2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Nô đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trương Văn Tùng – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Lê Văn Cát – Huyện ủy viên, Phó ban tổ chức Huyện ủy cùng các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_134616.jpg

Đồng chí Phạm Văn Cảnh - Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

phát biểu khai mạc Đại hội

 

     Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành tốt nhiệm vụ thụ lý, xét xử 1559/1672 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 93,2%. Chất lượng xét xử được nâng cao qua từng năm, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không xảy ra tình trạng oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tham gia tố tụng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng thời hạn, đầy đủ thủ tục, trường hợp cho hoãn đều được xác minh cẩn thận, đúng quy định của pháp luật. Chi bộ thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện triệt để, không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      Trong công tác xây dựng đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Nô đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Cán bộ, Đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan. Đồng thời, thực hiện “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_145812.jpg

Đồng chí Trương Văn Tùng- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện

phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Văn Tùng- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Chi bộ Tòa án đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Tòa án tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó coi trọng việc nâng cao chất lượng xét xử, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo của cấp trên, việc phối hợp với các cơ quan nội chính trong tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tư pháp Chú trọng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm "phụng công thủ pháp, chí công vô tư"; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và tích cực đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_160532.jpg 

Chi ủy Chi bộ Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Cấp ủy khóa mới; Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Chi ủy viên, bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Đồng chí Phạm Văn Cảnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ  2020-2025.

 

Thực hiện: Nam Thắng

Một số hình ảnh tại Đại hội:

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_131624.jpgC:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_143304.jpg

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_154314.jpgC:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20200526_160758.jpg


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 24
cdscv