Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2020)

(11/09/2020 11:11)

Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân

Ngày 10/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2020).

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Đức Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông; các đồng chí Phó Chánh án Đỗ Đồng Chung, Nguyễn Xuân Chiến, K’Tiêng; lãnh đạo các Tòa, phòng Tòa án nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

https://b.f5.photo.talk.zdn.vn/1019911569819781414/604f11dfc0e03fbe66f1.jpg

Xem phim tư liệu 75 năm truyền thống Tòa án nhân dân

Trong không khí trang trọng của của Lễ kỷ niệm, sau khi xem lại các tư liệu về sự hình thành và phát triển của ngành Tòa án nhân dân, đồng chí Ngô Đức Thọ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan đọc thư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi Tòa án nhân dân các cấp nhân ngày truyền thống Tòa án nhân dân; trình bày Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân và 16 năm thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

https://b.f1.photo.talk.zdn.vn/7633312893827580530/cbf2dc8f28b0d7ee8ea1.jpg

Toàn văn diễn văn Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân

(13/9/1945 - 13/9/2020), 16 năm thành lập TAND tỉnh Đắk Nông:

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí hân hoan phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2020) và 16 năm thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Cách đây 75 năm, ngày 13/9/1945, chỉ sau 11 ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C, thành lập các Toà án quân sự. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của các Toà án và từ đó đến nay, ngày 13/9 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Tòa án nhân dân.

Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng bộ máy Nhà nước của chính quyền mới. Trong đó các Toà án quân sự được thành lập có thẩm quyền: "xét xử tất cả các người nào vi phạm vào một việc gì có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà...". Sau khi thành lập, các Toà án quân sự đã tổ chức xét xử nghiêm minh, trừng trị kịp thời bọn phản cách mạng, Việt gian bán nước, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng non trẻ; thi hành nghiêm chỉnh những sắc lệnh, quy định của Chính phủ mới ban hành.

Để tiếp tục kiện toàn hệ thống Toà án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 24/01/1946 Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và các ngạch Thẩm phán. Theo đó, đã thành lập hệ thống Toà án thường (sau này được đổi tên thành Tòa án nhân dân), bao gồm: các Tòa án sơ cấp (ở huyện), các Toà án đệ nhị cấp (ở tỉnh) và ba Toà Thượng thẩm (ở Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ).

Sự ra đời của Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức Tòa án năm 1960 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Toà án nhân dân. Theo đó, hệ thống các Toà án nhân dân gồm: Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp huyện và các Toà án quân sự. Chế độ hai cấp xét xử được các Toà án nhân dân thực hiện. Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự về đường lối xét xử, áp dụng thống nhất pháp luật và giám đốc công tác xét xử của các Toà án. Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử để đảm bảo có sự tham gia của nhân dân.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, Nhà nước ta đã khẩn trương thành lập các Toà án ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào). Hàng ngàn cán bộ, Thẩm phán và cán bộ lãnh đạo của các Toà án địa phương miền Bắc đã được điều động vào công tác ở các tỉnh phía Nam, cùng với lực lượng cán bộ tại chỗ làm nòng cốt nên chỉ trong thời gian ngắn, các Toà án nhân dân thuộc các địa phương phía Nam đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động, phục vụ kịp thời cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tỉnh miền Nam mới được giải phóng. Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội nghị toàn quốc đầu tiên của các Toà án nhân dân vào tháng 4 năm 1977 đã xác định nội dung nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới và đề ra các biện pháp cụ thể để Toà án nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2002 đến năm 2013, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng về tổ chức, hoạt động của hệ thống tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng. Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện chức năng quản lý các Tòa án địa phương về tổ chức.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, “Toà án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vị thế, trách nhiệm của Tòa án, của Thẩm phán Tòa án nhân dân được đề cao. Hệ thống các Tòa án được tổ chức thành 4 cấp bao gồm: TANDTC, TANDCC, TAND tỉnh, TAND huyện.

Trải qua 75 năm hoạt động, Tòa án nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp và pháp luật quy định. Chất lượng, hiệu quả công tác xét xử ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển đất nước.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về các thế hệ cán bộ, Thẩm phán đã có những đóng góp to lớn cho sự trưởng thành của Toà án nhân dân. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng đó đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của Tòa án nhân dân; luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, trân trọng.

Những thành tích của Tòa án nhân dân đã đạt được trong 75 năm qua là rất to lớn, rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 16/01/2004, theo Quyết định số 33/QĐ-TCCB của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Tại buổi lễ ra mắt ngày 09/02/2004, chuyển đến và bắt đầu hoạt động từ ngày 14/02/2004, lúc bấy giờ Tòa án nhân dân hai cấp có 05 Tòa án nhân dân cấp huyện, 01 Tòa án nhân dân thị xã; Tòa án nhân dân tỉnh chỉ có 12 đồng chí được điều động từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông là đồng chí Nguyễn Lộc, Phó Chánh án là đồng chí Võ Ái Cận, 04 Thẩm phán, 05 Thư ký và 03 chức danh khác. Bộ máy tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông lúc bấy giờ chỉ có 02 Tòa chuyên trách và 02 phòng giúp việc.

Nhớ lại buổi đầu mới thành lập muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững lập trường, bản lĩnh, cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua thử thách gian khó, từng bước xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh lớn mạnh, trưởng thành như ngày hôm nay.

Sau 16 năm thành lập và phát triển, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tự hào về các thế hệ cán bộ, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký đã có những đóng góp to lớn cho sự trưởng thành của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có 52 cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Bộ Chính trị nên số lượng cán bộ, công chức và người lao động của chúng ta hiện nay còn 43 người; có 03 Tòa chuyên trách và 03 phòng giúp việc. Có được sự trưởng thành và lớn mạnh này chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký các thời kỳ đã bền bỉ phấn đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, đóng góp to lớn vào sự phát triển lớn mạnh của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Đạt được những kết quả nêu trên, là do có sự quan tâm, chăm lo, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực xây dựng hệ thống Toà án của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và sâu sát của Ban cán sự Đảng, các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và sự phối họp chặt chẽ của các ban, ngành hữu quan, các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương.

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, hệ thống Tòa ấn nhân dân đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng hệ thống Toà án trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Với vị trí là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án trước mắt cũng như lâu dài là rất nặng nề. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông hơn bao giờ hết, phải phát huy hơn nữa truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân và 16 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang, về những thành tựu, những đóng đóng góp to lớn đã đạt được, đồng thời xác định rõ hơn những việc cần làm trong thời gian tới. Trước mắt, cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Dự báo trong thời gian tới số lượng vụ án các loại đều tăng; tính chất, mức độ phức tạp cao hơn; yêu cầu và đòi hỏi của xã hội đối với chúng ta ngày càng cao.

Chúng ta tin tưởng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức và người lao động; sự nỗ lực phấn đấu với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao của từng đồng chí đối với nhiệm vụ công tác được giao, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh xin kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

https://b-f11-zpc.zdn.vn/3777795381640701567/182ba17f5540aa1ef351.jpg

Đồng chí Ngô Đức Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dan tỉnh Đắk Nông đọc thư chúc mừng của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân

Sau buổi lễ, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND và tinh thần vui tươi của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, TAND tỉnh Đắk Nông tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị để tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

https://f3.photo.talk.zdn.vn/3121782433176157355/00d2e43d5003af5df612.jpg

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO LƯU THỂ THAO.

https://b-f11-zpc.zdn.vn/6922758706791746392/66611747e3781c264569.jpg

https://b.f7.photo.talk.zdn.vn/9080950865818427126/e986ef2c1b13e44dbd02.jpg

https://b.f2.photo.talk.zdn.vn/6267742815761824289/9ffbba5f4e60b13ee871.jpg

Nguyễn Thị Hồng Thúy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 55
cdscv