Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021

(14/05/2021 15:58)

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sơ tuyển đối với 22 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021. Tới dự và chủ trì buổi sơ tuyển có Đồng chí Bùi Danh Đại - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Trưởng Ban sơ tuyển.

Z:\Bao cao (giua cac Toa, phong)\BAO CAO THANG\MINH\CŨ\Báo minh\tú bài tặng quà Bon\z2485624955493_3bac750a45f77d0fd2aac04258f9a461.jpg

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Thư ký phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Ban sơ tuyển vào Học viện Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển theo đúng chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao tại Thông báo số 59/TB-HVTA ngày 05/4/2021 thông báo sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 và Công văn số 83/TANDTC-HVTA ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Danh Đại đã giới thiệu, cung cấp cho các phụ huynh và thí sinh tham gia sơ tuyển một số thông tin cô đọng nhất về truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của Học viện Tòa án; phổ biến, quán triệt các nội dung, yêu cầu về công tác sơ tuyển, các tiêu chuẩn, điều kiện do Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án quy định về việc sơ tuyển, xét tuyển; yêu cầu phụ huynh và các thí sinh tham gia sơ tuyển phải đảm bảo các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Danh Đại cũng yêu cầu các thành viên Ban sơ tuyển Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc việc sơ tuyển, đối chiếu các thông tin của thí sinh đã đăng ký so với thực tế để đảm bảo tính chính xác, thống nhất với nhau.

Ban sơ tuyển đã tiến hành kiểm tra về lý lịch,hình thức, chiều cao, cân nặng, giọng nói đối với 22 thí sinh tham gia sơ tuyển đợt này. Kết quả: 19/22 thí sinh được Ban sơ tuyển Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá đạt sơ tuyển. Ngay sau khi kết thúc, Ban sơ tuyển đã cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh, hoàn tất hồ sơ để tổng hợp báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án theo đúng quy định.

Trong những năm qua, công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Nông luôn được lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm, chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đảm bảo khách quan, minh bạch đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thanh Minh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 56
cdscv