Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CUA CHÁNH ÁN TANDTC VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG TAND TỈNH ĐẮK NÔNG

(01/06/2021 14:20)

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-TCCB ngày 19/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao “Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân” và Nghị quyết số 141-NQ/BCS ngày 19/4/2021 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là quản lý, lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp đủ phẩm chất uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/4/2021 và ngày 01/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết số 141 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh theo hình thức phổ biến trực tiếp tại Hội trường lớn Tòa án nhân dân tỉnh kết hợp với trực tuyến điểm cầu trung tâm đến tất cả các điểm cầu Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid19.

image

Tham dự, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Ngô Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đồng thời là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung Chỉ thị 05, Nghị quyết 141 cho 123 đồng chí là cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Nông.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thọ đã nêu những thực trạng của đội ngũ cán bộ công chức Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông trong 05 năm qua nói riêng; nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên; những nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong thời gian tới để khắc phục những hạn chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét nhằm nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân và uy tín của Tòa án, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là các chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh theo Chỉ thị 05; những quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 141 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

image

Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tham gia Học tập Chỉ thị 05/2020/CT-CA, Nghị quyết 141-NQ/BCS

Đồng chí Ngô Đức Thọ nhấn mạnh đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, công chức nắm vững nội dung cốt lõi, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là quản lý, lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Nông đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05/2020/CT-CA, Nghị quyết 141-NQ/BCS phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, thường xuyên; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian tới.

Thanh Minh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 28
cdscv