Loading...
Skip to main content

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

(17/01/2023 08:34)

Ngày 12/01/2023, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Q. Chủ tịch Công viên chức tỉnh Đắk Nông và toàn thể đoàn viên Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí K’Tiêng, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Danh Đại, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\TOÀN CẢNH.jpg

Toàn cảnh Đại hội

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\KHAI MẠC.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-202 khai mạc Đại hội

Đại hội được tổ chức trong thời điểm cán bộ, công chức, người lao động ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, sổi nổi của Đoàn viên và tổ chức công đoàn. Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông lần này có nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết lần thứ XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, Nghị quyết đảng các cấp về việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết TW4 khóa 12 về chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\ĐC HIỆP BB.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\ĐC TIÊNG PB.jpg

Đồng chí K’Tiêng, Phó Bí thư Chi bộ thay mặt cấp ủy phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã phát huy quyền làm chủ của Đoàn viên Công đoàn về việc đánh giá những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm còn tồn tại trong hoạt động của Công đoàn và của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới sát với thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hệ thống Tòa án. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của công đoàn cấp trên đề ra. Đồng thời, lựa chọn bầu ban chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại biểu đi dự đại hội cấp trên là những đồng chí có đủ năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, uy tín và tích cực tham gia các phong trào thi đua, là người đại diện thực sự cho tiếng nói nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\BỎ PHIẾU.jpg

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\BCH.jpg

Ban chấp hành công đoàn cơ sở TAND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ Cán bộ, công chức, người lao động và Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, xây dựng quê hương Đăk Nông giàu mạnh, văn minh và đã nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

100% đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia học tập tốt Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; tích cực trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4”.

Hàng năm có 90% trở lên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% trở lên đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó: 20% trở lên đoàn viên được tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh; 15% đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; từ 02 đoàn viên trở lên được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 90% trở lên nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hàng năm Phấn đấu Tập thể Tòa án nhân dân tỉnh đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; đạt đơn vị văn hóa, đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự và hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 01 đoàn viên ưu tú trở lên để cấp có thẩm quyền xem xét kết nạp.

100% đoàn viên tham gia các cuộc vận động do LĐLĐ tỉnh, Tổng Liên đoàn và địa phương phát động.

Duy trì quỹ khuyến học và hoạt động có hiệu quả.

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\THÔNG QUA NQ.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Tú thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội còn vinh dự được đồng chí Nguyễn Quang Hiệp đại diện Liên đoàn lao động tỉnh công bố Quyết định và trao Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\cờ.jpg

Đại diện Công đoàn cơ sở nhận Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông

D:\8. CÔNG ĐOÀN\2022\VĂN KIỆN ĐẠI HỘI NK\TRI ÂN.jpg

Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tặng quà chia tay đối với các đồng chí Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 không tái cử


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 284
cdscv