Loading...
Skip to main content

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao

(27/03/2023 15:46)

Sáng ngày 27/3, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC; Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội…

Đón tiếp, làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chánh án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

image

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao đã báo cáo Chủ tịch nước về tình hình tổ chức và hoạt động của các Tòa án nhân dân.

Theo đó, số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải giải quyết bình quân những năm gần đây tăng khoảng 6%; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra. Đặc biệt, trong năm 2022, mặc dù số lượng các loại vụ việc thụ lý tăng gần 30.000 vụ so với năm trước nhưng các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 88,9% (cao hơn năm trước 7,7%).

Các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, góp phần khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tòa án các cấp được tăng cường. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử…

Trung bình hàng năm, TAND tối cao và các TAND cấp cao phải giải quyết gần 15.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Với việc thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đề ra, tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đã được cải thiện và có những chuyển biến tích cực.

image

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo các Tòa án tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; các Tòa án đã tích cực triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, góp phần làm giảm áp lực về công việc cho các Tòa án.

TAND tối cao đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình hội nghị, trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân, trung tâm giám sát và điều hành hoạt động TAND và nhiều phần mềm ứng dụng góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; đã tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo nghị quyết của Quốc hội, triển khai phần mềm “Trợ lý ảo” để hỗ trợ Thẩm phán trong công tác chuyên môn…

Bên cạnh đó, Tòa án cũng tích cực tham gia xây dựng thể chế, tăng cường xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; Tích cực triển khai các nhiệm vụ CCTP theo Nghị quyết 27 của Trung ương; Tích cực, chủ động trong công tác hợp tác quốc tế và một số công tác khác thuộc nhiệm vụ của Tòa án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà Tòa án đã đạt được như: Tỉ lệ giải quyết các loại vụ án, vụ việc đạt cao; tỉ lệ án bị hủy, sửa giảm dần qua các năm; tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp được mở rộng, chất lượng được nâng lên…

image

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội, góp phần khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tòa án các cấp được tăng cường. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử…

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy và lãnh đạo Tòa án các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh, dễ tiếp cận, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Áp dụng hiệu quả thủ tục tố pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương tụng tư thức tố tụng tư pháp.

image

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể
Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Coi trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, kịp thời, nhất là những vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi; chú trọng việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là tài sản của nhà nước, tập thể.

Tích cực tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp thành các quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đặc biệt trong xét xử, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án, nhất là đội ngũ Thẩm phán có đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có lương tâm, tấm lòng nhân ái, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng, tinh thông pháp luật, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học, công nghệ.

image

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trung tâm Giám sát - Điều hành hoạt động TAND

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong Tòa án thực sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Tòa án, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong Tòa án các cấp.

Chủ tịch nước yêu cầu mỗi phán quyết, quyết định của Tòa án liên quan đến sinh mạng chính trị, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, vì thế không được để xảy ra oan, sai; phải góp phần giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, tạo môi trường xã hội, môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ. Mỗi vụ án, vụ việc đưa ra xét xử, không chỉ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật, mà còn phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc ta.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 4493
cdscv