Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

(20/05/2023 10:33)

Ngày 11/5/2023, Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đại diện Cấp ủy chi bộ Tòa án: Đồng chí Quách Trọng Sơn – Bí thư Chi bộ, Chánh án; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song có đồng chí Trần Thị Thanh Tâm – Phó Chánh án và toàn thể công chức, người lao động của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song.

Đại hội đã bầu ra đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí: Thái Thị Hồng Huệ - Chủ tịch công đoàn; đồng chí Hoàng Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Đỗ Xuân Hải – Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Tòa án khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

image

Ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo các công tác chuyên môn.

Công đoàn đã triển khai hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Một số ủy viên ít tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp hay hội nghị, do đó chưa phát huy tốt trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành vào công tác chỉ đạo phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; Thời gian dành cho hoạt động Công đoàn của Ban Chấp hành còn hạn chế; Ban Chấp hành chưa sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong hoạt động còn thiếu sự đều tay, công tác công đoàn chủ yếu tập trung vào đồng chí Chủ tịch CĐCS; vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan có thời điểm chưa rõ nét.

Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án đã phân tích các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhiệm kỳ 2017-2022 chuẩn bị trình Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

  Thay mặt Cấp ủy Chi bộ Tòa án, đồng chí Quách Trọng Sơn – Bí thư chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Tòa án thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành công đoàn Tòa án cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Tòa án được giao phó; đồng chí Trần Thị Thanh Tâm – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Song chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn và công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động thể thao do cấp trên, đơn vị, địa phương tổ chức…

  Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội công đoàn cấp trên.

image

Ảnh: Ban chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Thái Thị Hồng Huệ – Chi ủy viên, Kế toán trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Đắk Song.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

               Đỗ Xuân Hải

  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 76
cdscv