Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức

Image
Phạm Văn Phiếm
Năm sinh: 1972
Quê quán: Tây Phong – Tiền Hải – Thái BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Cư Jút

Image
Nguyễn Tiến Thọ
Năm sinh: 1977
Quê quán: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk R'lấp

Image
Phan Văn Lương
Năm sinh: 1975
Quê quán: Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà TĩnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk G'long

Image
Lê Thị Hồng Nhung
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh án Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa

Image
Nguyễn Văn Hồng
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng NgãiChánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Song

Image
Quách Trọng Sơn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil

Image
Nguyễn Thế Thắng
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Krông Nô

Image
Phạm Văn Cảnh
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bìnhcdscv